ارتباط روتر و مودم

روتر چیست

روتر چیست روتر چیست . به زبان ساده، یک روتر دستگاهی است که بسته‌های داده‌ای دستگاه‌های موجود در شبکه را، به مقصد مناسب رسانده و با این کار آن‌ها را به اینترنت متصل می‌کند. این داده‌ها می‌توانند بین چند دستگاه در شبکه باشند، یا از دستگاهی به سمت اینترنت فرستاده شوند. روتر یک آدرس آی […]
نمایش بیشتر
X