تگ Meta

تگ Meta در HTML

تگ Meta در HTML تگ Meta در HTML . متاتگ ها را ربات هایی مثل ربات گوگل میبینند تا بهتر و دقیق‌تر صفحات سایت را درک کنند، درحالی که کاربر آن‌ها را مستقیم مشاهده نمیکند.عناصر داخل تگ <meta> معمولا شامل description , keywords, author, last modified و سایر متا دیتا است که در ادامه بیشتر […]
نمایش بیشتر
X